Events

Hessisches Hirtenfest, Hungen

Fotos: Ed Erbeck © 2006

Multimedia Vortrag an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt

Fotos: HMC2 © 2004

Kentucky Fried Chicken, Volkstag Offenbach

Foto: R. Westerhorstmann © 2004

<zurück